horoskoopkuum videomüstilised loodmuusikanipid ja toitsaatusedsisuturundussuhtedtestidusutlususutlusedveebi eksklusiiv

Kätlin Kalling: „Esimene, mida suhetes otsitakse, on ausus!”

Armastus iseenda vastu on vahel pandud ­tõsiselt proovile. Selle paneb proovile iga mees, kes on lükanud naise tagasi või pole julgenud olla aus.

Nii arutleb kaunis suhtesobitaja Kätlin Kalling, kes juhib moodsat tutvumisportaali.

Milline oli teie lapsepõlveunistus, kuidas see on täitunud?
Minu lapsepõlveunistus ei olnud kuidagi seotud sellega, millega ma praegu tegelen, kuid tunnen, et see on täpselt minu teema siin elus. Olen varajasest noorusest alates väga suure tähelepanu ja anlüüsimissooviga lahanud enda suhteid. Proovinud tabada ja läbi näha mustreid, põhjuseid, ajendeid, miks inimesed, ja kaasa arvatud mina ise, käitun erinevates olukordades mingil konkreetsel viisil. Mind on alati pae­lunud, miks me näeme aktraktiivsust just ühte tüüpi vastassoo esindajates; kas see muster on elukestev või on võimalik neid mustreid muuta; miks see inimene, kes meid kõige enam enda suunas tõmbab, enamasti ei suuda täita meie vajadusi; miks on meile ligitõmbavad just need inimesed, kes kõige paremini oskavad osutada meie suurimatele valupunktidele, jne.

Kuidas tutvustaksite end kellegagi kohtudes – millega tegelete, mis on teie huvid ja tõekspidamised?
Olen inimene, kes soovib iga hetk olla natuke rohkem mina ise. Olen igal hetkel uus, seetõttu mulle ei meeldi end liialt määratleda.
Mulle pakub enim huvi suhe iseendaga ja suhe teistega, mis on viinud mind ka tegelema süviti inimestega. Inimsuhted on minu suurim uurimisobjekt, kuna läbi interaktsiooni ja suhtluse teistega saan kogeda iseenda olemust, õppida ennast rohkem tundma, laiendada enda taju ja teadlikkust. Endaga heas kontaktis olemine loob minu jaoks pinnase teiste vastuvõtmisele – ausale, selgele ja haavatavale suhtlusele. Minu suurimad õpetajad on kindlasti inimesed mu elus.
Tõde minust endast ja maailmast on minu jaoks alati muutuses. Kui öelda miskit, mida ma olen ehk viimastel aastates kõige intensiivsemalt kogenud, siis see, et minu sisemine maailm, tunne ja olemine peegeldub mulle alati vastu välismaailmas. Teiste sõnadega, kui minu sisemuses on rõõm, rahu ja selgus, siis seda näen ja kogen ka füüsilises maailmas. Millele ma keskendun, see kasvab – suunata teadlikult oma tähelepanu, energiat ja aega.

Kuidas sattusite tutvumisteenust korraldama?
Tutvumisteenuse Matchma­king.ee käivitasime eelmise aasta novembrikuus koos Marek Kiviga, kellel on pea 10-aastane kogemus online suhteportaali Amoremi.ee (endine suhted24.ee) eestvedamisel. Koos mõistsime, et turule on vaja just sellist privaatsemat ja personaalsemat teenust, kus iga kliendiga kohtutakse isiklikult, kus klient saab protsessi käigus lõdvestuda ja meie vastutada protsessi kulgemise eest. Kliendilt ootame julgust väljendada selgelt enda soove ja valmisolekut kohtinguteks.
Mind ennast ajendas soov oma teadmisi inimessuhetest rakendada praktikasse ja õppida inimsuhteid veel sügavamalt tundma – ühendada oma hobi, kirg tööga.

Miks kannab suhteportaal just inglisekeelset nime?
Soov olla ka potentsiaalselt välismaisele kliendile üheselt arusaadav. Inglise keeles on mõiste „matchmaking“ ja teenuse sisu selgem kui eesti keeles mõiste „suhtesobitus“. Nimi sai tegelikult ka valitud ajutiselt käivitufaasis selline, ei välista peatset nimeuuendust.

Kuidas Matchmaking toimib? Kellele see on mõeldud, millistele tingimustele peab vastama? Kuidas võimaliku sobivusega kliendid omavahel kohtuvad?
Esiteks täidab inimene meie kodulehel – matchmaking.ee - eelregistreerimisvormi, mille järel meie kas kinnitame või lükkame tagasi inimese liitumissoovi.
Me soovime, et meie klientide väärtused ühilduksid meie endi omadega, milleks on aususel, vastutustundel põhinevate inimsuhete väärtustamine, milles peetakse silmas nii iseenda kui teiste heaolu. Me ootame liituma iseseisvaid, positiivseid ja tegusaid vallalisi, kes soovivad suhte nimel pingutada ja nö ausat pühendumist. Inimesed kohtuvad juhul, kui mõlemad on kohtingupakkumise aktsepteerinud ja mina olen neile broneerinud laua meie sõprusrestoranis.

Kas tutvumisagentuuri edukust mõõdetakse õnnelikes paarides ja palju neid on?
Paaride sobitamine algas meil selle aasta algusest ja siiamaani on tekkinud mõned paarid ja kümmekond inimest deitib üksteisega. Minu jaoks on alati oluline küsida tagasisidet, et läbi selle õppida nii oma kliente paremini tundma ja sobitada edaspidi veel paremaid kohtinguid. Paaride tagasiside kohtingutest on olnud peamiselt positiivne.

Mida inimesed otsivad? Kas saab välja tuua stereotüüpe ja üldistusi, à la naistele meeldivad sellised mehed ja meestele sellised naised?
Enamik inimesi toob esimese kriteeriumina isikuomadustes alati välja aususe. See on tõesti erinev, mida vajavad naised ja mehed suhtes. Naised toovad välja ja soovivad näha meestes maandatust, otsustusvõimet, enesekindlust, emotsionaalset intelligentsus ja sihti elus. Mehed toovad välja naiste puhul naiselikke kvaliteete, hoolitsemisvõimet enese kui ka pereliikmete eest ja tervise aspekti.

Kas matchmaking.ee on suunatud ainult heteromeelsetele inimestele või võiks selle abil õnne proovida ka inimene, kes unistab sobivast sookaaslasest?
Matchmaking teenus on suunatud hetkel veel ainult heteroseksuaalsetele vallalistele, kuid tulevikus, kui andmebaas on juba laienenud, soovime pakkuda teenust ka sookaaslasest partnerit otsivatele inimestele.

Kas on võimalik prognoosida, millised inimesed omavahel sobivad?
Ikka on võimalik prognooside seda, kas inimesed sobivad kokku või mitte. Esiteks jälgida seda, kas nende maailmapilt, väärtused ja nägemus elust ühtivad, see aitab garanteerida sobivust hingelises ja vaimses plaanis. Keemia, kirg ja immuunsüsteemi reaktsioon tekib läbi inimestes avaldunud vastandlikkuse.
Ligitõmbavalt mõjub meile vastassoo juures see, mis meis endis on väheaktiveeritud või üldse uinunud olekus. See tähendab, et naiselik naine on atraktiivne mehelikule mehele ja vastupidi. Väliselt võib see paista, et see on vastandlikkus, kuid tegelikult alati püüdleme terviklikkuse poole – meil on soov ühenduda kvaliteetidega, millest oleme end lahti lõiganud. Atraktiivselt mõjub inimene, kes kompenseerib meie endi allasurutud külgi.

Kas tutvujad võtavad asja tõsiselt või otsitakse ka lihtsalt pealiskaudset vaheldust?
Meiega liituvad vallalised inimesed, kes võtavad partneriotsingut väga tõsiselt. Nad võtavad aja, et keskenduda meie kodulehe ja teenuse tundmaõppimisele, võtavad minuga ühendust ja kohtuvad minuga, samuti tasuvad teenuse ja iga aktsepteeritud kohtingu eest. Meie kliendid pole inimesed, kes ise poleks võimelised endale partnerit leidma ega otsi huvitavat vaheldust. Meie klient soovib suurendada võimalust kohata seda õiget kiiremini kui ta oma igapäevastel trajektooridel kohtaks või kokku juhtuks.

Mõned inimesed usuvad, et neil „kohe lihtsalt ei vea” suhetega. Kas selline seaduspära on päri­selt olemas või on seda võimalik muuta?
Loomulikult on see olemas, kui inimene seda endale mõttes aina korrutab, loob ta endale sarnast reaalsust aina uuesti. Tema enda võimuses on valida sellest mustrist välja astuda. Kõik uskumused, mis on meie alateadvuses vastassoo kohta, mõjutavad seda, milliseid vastassoo esindajaid ligi tõmbame. Näiteks, kui naisel on palju negatiivseid uskumusi meestest, on keeruline kutsuda oma ellu positiivseid mehi. Ükski mees, kes ennast päriselt väärtustab ja austab, ei soovi valida enda kõrvale naist, kes alateadlikult ei austa ega väärtusta meessugu. Negatiivse ja piirava uskumuse taga on valu, viha ja andestamatus, mida mees/naine kogeb vastassoo vastu.
Valu vastassoo vastu pärineb enamjaolt meie lapsepõlvest – on kandunud meisse emalt või isalt. Meestel tuleb vabastada lahtilaskmata ema-teemad ja naised peavad tegelema lahendamata isa-teemadega, kui neil on soov parandada oma suhet vastassooga.

Millist ettevalmistust eeldab suhtesobitaja töö? Kuidas end vormis hoiate, kuidas läbipõlemist väldite?
Suhtesobitaja töö eeldab inimeste tundmist ja tunnetamist. Mind väga huvitavad erinevad suhteteooriad – kiindumusteooria, polaarsuste teooria, imago-teooria, mis põhjendavad atraktiivsust erinevate isikuomadustega inimeste vahel. Oluline on osata inimesi ka energeetiliselt tunnetada. Vormis hoian end sellega, et praktiseerin teadlikkust oma isiklikes suhetes, loen pidevalt uut suhte- ja psühholoogiaalast kirjandust, osalen koolitustel jms.

Millised on teie enda suhted? Kas nõustate ka enda kogemuste baasilt?
Katsun praktiseerida enda suhetes võimalikult palju ausust ja selgust. Väljakutsed suhetes on viinud soovini suhete teemaga süviti minna. Paarisuhtes viibides ma soovin lahata põhjusi, miks partneri käitumine haiget teeb, uurida partneri tundmusi, leida viise, kuidas mõista, austada ja tunnustada partnerit, samas jääda ausaks enesele ja väljendada selgelt oma tundmusi, vajadusi, soove ja hirme.
Armastust iseenda vastu on pannud proovile iga mees mu elus, kes on mind eemale lükanud või kes pole julgenud olla minuga aus. Minus on teadlikkus sellest, et iga hoolimatu või ebasiira käitumise taga naise suhtes on mehe enda valu. Enam ei defineeri enda väärtust läbi välise – kasvanud on eneseväärikus, enesearmastus ja eneseaustus.
Kindlasti enda kogemused paarisuhetes on aidanud kaasa suhtesobitaja töös.

Millega tegelete vabal ajal, mida teile teha meeldib?
Töövälisel ajal tegelen ma peamiselt iseendaga. Mind inspireerivad uued inimesed, tundmatud kohad, lugemata raamatud, kehaline liikumine ja palju muud.
Olen aastaid praktiseerinud Ashtanga joogat, mis on mul palju aidanud saada teadlikumaks oma kehast ja mõtetest. Soovin leida aega, et iseendaga vaikuses teed juua ja samuti võimalusel osalen teetseremooniatel, kus juuakse elavat teed. Viimasel ajal olen leidnud enda jaoks ka OSHO meditatsiooni, mis aitab eriti hästi hetkesse tulla ja vabastada keha pingetest. Paar nädalat tagasi hakkasin praktiseerima ka circling-it, mis on radikaalse aususe praktika kui ka terapeutiline isiksusearengu tööriist.
Kvaliteetaeg minu jaoks on võimalus kohtuda eriliste inimestega – oma sõpradega, kui ka uute ja huvitavate inimestega.

Milline on Teie jaoks hea puhkus?
Lemmik lõõgastumise viisidest on mu jaoks kindlasti saun maakohas või SPA ja kõiksugused saunaprotseduurid, nagu vihtlemine, kehakoorimine, massaaž, järve/jääauku hüppamine jne. Saunakogemust on eriline jagada sõpradega, partneriga, kuid teine kord võib ka täiesti üksi minna lõõgastuma ja iseendaga olema.
Loomulikult on hea puhkus ka reis soojale maale, mis sisaldab endas kohaliku kultuuri, looduse, toidu ja tavade tundmaõppimist. Kõik sihtkohad, kus kasvab palju puuvilju ja kus süüakse palju taimetoitu, on minu listis esikohal – olen kõige suurem puuviljaarmastaja ning pole liha söönud juba 10 aastat.

Millist muusikat armastate? Milliseid raamatuid loete? Millistele suveüritustele plaanite minna?
Ma kuulan sügavat, sisemiselt rändama viivat muusikat. Väga meeldib maailmamuusika, neoklassika, modernne klassika, folk, eksperimentaalne ja mantramuusika. Olen ostnud hulga kontsertipileteid sellesse suvesse: nende seas Brenda Mcborrow, Shimshai ja Rising Appalachia. Tomi ja Jane väelaulud on mu ootelistis.
Raamatute osas on lemmikteemad: psühholoogia, vaimsus, eneseareng, jooga, suhted, seksuaalsus ja energeetika.

Mis teeb teid õnnelikuks?
Mind teevad õnnelikuks lihtsad asjad – ühine õhtusöök sõpradega, värsked puuviljad turult, vaikuse, looduse ja elava muusika kuulamine, hingest laulmine, rabas ujumine, päikesetõusu vaatamine. See hetk, kui ma märkan teises inimeses ilu. Mind rõõmustab juhuslike inimeste lahkus, möödamineva inimese naeratus, hoolivad (taimsed) toiduvalikud ja teadlik tarbimine. Mind rõõmustab, kui ma mõistan teisi ja kui ma olen mõistetud. Mind rõõmustab, kui ma julgen väljendada ennast selgelt ja seista enda eest. Mind rõõmustab inimeste ausus, tagasiside ja võime vastu võtta komplimente.

Aga mis tekitab hirmu?
Hirmu tekitab kõik see, mida ma endas veel lõpuni aktsepteerinud pole. Hirmu tekitab see, mis võib järmisel hetkel ka rõõmu tekitada. Hirmu tekitab haavatavus, kuid ometi on vaja kogeda emotsioonide duaalsust, selleks, et kogeda hiljem sügavat rõõmu ja armastust.
Mis on kõige ekstreemsem asi, mida olete teinud sümpaatse inimese tähelepanu võitmiseks?
Olen teinud pigem väikseid asju, mitte liialt ekstreemseid. Olen kirjutanud luuletuse – see on mu jaoks väga armas žest, olen võtnud aja ja tõeliselt keskendunud mehele ja sellele, millist väärtust, kvaliteete ta minu ellu on toonud. Olen küpsetanud oma mehele, kes on mu tähelepalu köitnud. Armastus käib mu jaoks kõhu kaudu ja kingitused on mu armastuse keel.

Palun rääkige mõni kogemus, mis on aidanud teil kasvada selleks, kes praegu olete?
Kõige rohkem on minu elu ja maailmakogemust muutnud otsus hakata taimselt toituma. Kui ma hakkasin toidu sisse sügavalt vaatama – märkama toidu pärinemist, värvi, lõhna, algolemust, ilu ja pühalikkust –, muutus minu perspektiiv ka paljus muus. Kasvas tänutunne elu ees, austus looduse ja armastus loomade vastu.
Läbi taimetoidu ühendusin oma kehatunnetuse ja emotsioonidega, kuna varasemalt kasutasin rasket toitu palju negatiivsete emotsioonide tuimestamiseks. Kasvas julgus oma kehas kohal olla, põgenemata kehaliste tundmuste eest ja vaadata otsa ka raskematele tunnetele.
Kõik uskumused, tähelepanekud, suhtumised, mida me elame taas kord läbi igal toidukorral – 3-4 korda päevas –, peegeldavad meie suhtumist ka kõige muu osas. Tähelepanu, mis sai osaks sellele intiimsele praktikale, kandus ka minu inimsuhetesse, igapäevatoimingutesse ja töösse. Soovist näha toidu „sisse“ sai veel siiram soov näha teise inimese „sisse“. Inimsuhetesse tuli uus sügavus, märkamine ja autentsus.
Mida peate elus oluliseks? Mida ootate oma lähiringi inimestelt?
Elus pean oluliseks toetavaid lähisuhteid ja edasiliikumist – enda potentsiaali avamist ja maailmale enda annete jagamist. Ma püüdlen iga päev lähemale puhtale maailmakogemisele, kus puuduvad hinnangud, hirmud ja määratlemised kõige ümbritseva suhtes.
Lähiringi inimestelt ootan ausust, julgust näidata oma emotsioone ja püüdlust teadliku ja selge suhtluse poole. Minu jaoks pole miski ilusam kui paarisuhe – mees ja naine, kes on otsustanud teineteist teenida, teineteisele pühenduda ja teineteist toetada ja tõsta siin elus. Partnerite sügav püüdlus väljendub minu jaoks julguses minna läbi teel peal üles kerkivatest raskustest, valust ja ebakindlustest.

Ülo Külm Fotod: Aivar Pärtel

4 kommentaari Lisa kommentaar
  
eve eve 06.08.2018 13:23
laenupakkumine üksikisikutele, kes vajavad rahastamist mikrokrediidi struktuur Oleme välja kujunenud ja aastate jooksul aastad on välja töötanud sügava arusaamise teie vajadustest ja individuaalsed nõuded. Oleme pühendunud oma klientide käsitlemisele õiglane ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust. Meie protseduurid on loodud teie vastutusele selle tagamiseks pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega. Meie teenus on väga professionaalne ja viivitamata. meie moto on aidata sind, klient, olenemata teie vajadustest. Me pakkuda laene vahemikus 1000 kuni 5 000 000 000 eurot. Taotlused töödeldakse "mitte kohustusena.  Pakume laenu kindla intressimääraga kõigi laenutüüpide jaoks.    Palun, kui olete huvitatud meie teenusest Täida taotleja vorm ja saatke see meile e-posti aadress allpool Teie täielik nimi: .................... Aadress: ................................ Riik: ................................ Laenu summa: ....................... Laenu kestus: ...................... teie e-posti aadress: .............. Leppige meiega kokku evexves@gmail.com FINANCIAL CORPORATION'is on meie rahulolu meie peamine mure.
james evans 01.08.2018 01:45
Oleme rahvusvaheline laenupank, anname laenud üksikisikutele ja ettevõtetele Lähis-Idas, Aasias, Euroopas ja Põhja-Aafrikas. Pakume laenu liike nagu isiklik laen, äri- / investeerimislaen, auto laen, võlgade konsolideerimise laen ja õppelaen 18 aastastele ja vanematele. anname välja laenud vähemalt 5000 USA dollarit, mille tagasimaksetähtaeg on 1 aasta kuni 25 aastat. huvitatud peaksid võtma meiega ühendust e-posti aadressi @ heartlandfingrp@gmail.com või WhatsAafi kaudu numbri järgi: +1 (202) 922-8783
eve eve 31.07.2018 13:55
laenupakkumine üksikisikutele, kes vajavad rahastamist mikrokrediidi struktuur Oleme välja kujunenud ja aastate jooksul aastad on välja töötanud sügava arusaamise teie vajadustest ja individuaalsed nõuded. Oleme pühendunud oma klientide käsitlemisele õiglane ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust. Meie protseduurid on loodud teie vastutusele selle tagamiseks pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega. Meie teenus on väga professionaalne ja viivitamata. meie moto on aidata sind, klient, olenemata teie vajadustest. Me pakkuda laene vahemikus 1000 kuni 5 000 000 000 eurot. Taotlused töödeldakse "mitte kohustusena.  Pakume laenu kindla intressimääraga kõigi laenutüüpide jaoks.    Palun, kui olete huvitatud meie teenusest Täida taotleja vorm ja saatke see meile e-posti aadress allpool Teie täielik nimi: .................... Aadress: ................................ Riik: ................................ Laenu summa: ....................... Laenu kestus: ...................... teie e-posti aadress: .............. Leppige meiega kokku evexves@gmail.com FINANCIAL CORPORATION'is on meie rahulolu meie peamine mure.
eve eve 31.07.2018 13:50
laenupakkumine üksikisikutele, kes vajavad rahastamist mikrokrediidi struktuur Oleme välja kujunenud ja aastate jooksul aastad on välja töötanud sügava arusaamise teie vajadustest ja individuaalsed nõuded. Oleme pühendunud oma klientide käsitlemisele õiglane ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust. Meie protseduurid on loodud teie vastutusele selle tagamiseks pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega. Meie teenus on väga professionaalne ja viivitamata. meie moto on aidata sind, klient, olenemata teie vajadustest. Me pakkuda laene vahemikus 1000 kuni 5 000 000 000 eurot. Taotlused töödeldakse "mitte kohustusena.  Pakume laenu kindla intressimääraga kõigi laenutüüpide jaoks.    Palun, kui olete huvitatud meie teenusest Täida taotleja vorm ja saatke see meile e-posti aadress allpool Teie täielik nimi: .................... Aadress: ................................ Riik: ................................ Laenu summa: ....................... Laenu kestus: ...................... teie e-posti aadress: .............. Leppige meiega kokku evexves@gmail.com FINANCIAL CORPORATION'is on meie rahulolu meie peamine mure.