horoskoopkuum videomüstilised loodmuusikanipid ja toitsaatusedsisuturundussuhtedtestidusutlususutlusedveebi eksklusiiv

Kolleegide välimääraja ehk millise autoga su töökaaslased sõidavad?

Psühholoog Tony Alessandro toob oma raamatus „The Platinum Rule” välja neli inimtüüpi, keda kõiki võid näha oma ülemuste ja kolleegide hulgas.

Need on direktor, sotsialiseerija, suhestaja ja mõtleja. Plaatinareegli kohaselt on direktorid tugeva saavutusvajadusega inimesed, kes vajadusel reeglite eiramist ei karda, sotsialiseerijad on entusiastlikud idee-inimesed, kellele ei meeldi üksindus ning pikka keskendumist nõudev töö, suhestajad on inimsõbralikud riskivältijad ja mõtlejaid iseloomustab perfektsionismini küündiv nõudlikkus enese ja teiste suhtes, samas saavad nad hästi hakkama detailirohke analüüsiga.
Loomulikult pole ükski tüüp üheselt lahterdavat, kuid Alessandro meetod pakub siiski päris palju äratundmisrõõmu.
Kuidas siis nelja inimtüüpi nii iseenda kui kolleegide puhul ikkagi ära tunda? Tony Alessandro pakub välja, et vaata, mis autoga keegi sõidab. Veendu ise – auto reedab hinge. Aga ära muidugi liiga surmtõsiselt seda spikrit ka võta.

Direktor:
Hummer (kui saaks, siis tank).

Mida ta teeb kõige paremini
Tekitab konkreetsete otsustega inimestes kohusetunde ja teadmise, et asjad tuleb ellu viia.
Selgitab välja, mis on need tegevused, mis tuleb kindlasti ära teha.
Tagab, et lõplik eesmärk oleks täidetud.

Mis on talle raske
Ühtede ja samade asjade korduv tegemine.
Rohked reeglid ja igasugused määrustikud.
Diplomaatilisus.

Kuidas selline inimene tööle panna
Näita talle kõige lihtsamat ja otsemat teed, kuidas ta eesmärgini jõuaks.
Õpeta talle, kuidas olla tasakaalukas ja ettevaatlik ning süveneda enne otsuste tegemist.
Kuula hoolega tema ettepanekuid, järgi tema tegevussuunda ja tulemust, mille ta on sihiks seadnud.
Kiites või tunnustust jagades jäta vahele isiklikud märkused ja keskendu reaalsetele saavutustele.
Küsi, kuidas tema selle või tolle probleemi lahendaks.
Kui sa talle märkuse teed (teda parandad), siis lisa kindlasti omalt poolt soovitus, mida ja kuidas parandada, ning soovitav aeg.
Kui tahad teda tunnustada või motiveerida, siis väljenda, kui rahul sa tema seniste tulemustega oled.

Sotsialiseerija:
Punane sportauto.

Mida ta teeb kõige paremini
Inspireerib ja motiveerib teisi inimesi.
Teeb kiirelt otsuseid.
Räägib hea meelega igasugustest ideedest, võimalustest ja reklaamib inimesi.

Mis on talle raske
Piirangud või rutiin.
Formaalsed aruanded või detailsete tegevusplaanide koostamine.
Asjade ümbertegemine.

Kuidas selline inimene tööle panna
Aita tal asju tähtsuse järjekorda seada või organiseerida.
Ära koorma teda liigsete detailide või igavate materjalidega.
Las ta näitab, mida ta õppinud on.
Kritiseeri harva, kiida tihti.
Lase tal ideesid teistele tutvustada.
Anna talle rohkelt võimalusi rääkida, mis tal hinge peal on.
Sõnasta oma soovitused positiivses valguses.
Kaasa teda ja küsi sageli, kuidas ta probleemi lahendaks.
Kinnita kirjalikult kokku lepitud plaanid või otsused, et vältida edasisi probleeme.
Ta on igati avatud sinu soovitustele või ülesannetele, kui need lasevad tal olla heas valguses ja kui need ei tähenda seda, et ta peab täitma mingit rasket, detailset, tähelepanu nõudvat ülesannet, millel on kindel tähtaeg.

Suhestaja:
Chrysler Van

Mida ta teeb hästi
Loob meeskonnas mõnusa, harmoonilise õhkkonna.
Abistab alati ja igati tiimi.
Koordineerib hästi tegevusi ja on valmis alati koostööd tegema.

Mis on tema jaoks raske
Võistlus ja konkurents.
Töötamine autoritaarsete ja ebasõbralike inimestega.
Kriitikat vastu võtta.

Kuidas selline inimene tööle panna
Julgusta teda leidma otseteed, jäta ebavajalikud sammud vahele.
Temaga on parem rääkida neljasilmavestluse käigus, jagades hästi praktilisi, üheselt arusaadavaid ülesandeid.
Suhtle temaga meeldival toonil ja kannatlikult.
Vähenda tema hirme, näidates, kuidas konkreetsed muudatused talle ja teistele kasu toovad.
Küsi ta käest soovitusi selle kohta, kuidas peaks otsuseid tegema.
Kiida teda meeskonnatööoskuse ja usaldusväärsuse eest.
Kui sa talle märkusi teed, siis too kõigepealt selgelt välja, mida ta positiivset on teinud, ja rõhuta samas, mida saab parandada.

Mõtleja:
Toyota Prius

Mida ta hästi teeb
Organiseerib suurepäraselt inimesi ja tegevusi.
Arendab täiuslikkuseni ideid ja lahendusi, et need oleksid maksimaalselt tõhusad.
Planeerib töid ja tegemisi, et täita ka kõige konkreetsemad ootused.

Mis on tema jaoks raske
Töötamine ettearvamatute inimestega ning määramatus olukorras.
Segased/ebatäpsed juhised.
Küsimused, millel puudub n-ö õige vastus.

Kuidas selline inimene tööle panna
Seleta talle tööülesandeid aeglaselt, peatudes võtmeetappide juures, et kindlustada, et ta asjast aru sai.
Ole oma sõnumites hästi selge ja süsteemne.
Anne talle aega ja ruumi asi endale selgeks mõelda.
Kiitus olgu selge, sisutihe ja lakooniline; maini ära tema tõhusat tegutsemist, järjekindlust ja täpsust.
Näita talle, kuidas üks või teine töö tehtud saaks, ja ta leiab ise vahendid ja sobiliku tee selle täitmiseks.
Kui sa talle märkuse teed, siis täpsusta, millist tegevust-käitumist sa ootad.
Plaatinumreegli eesmärgiks on tulemuslikud inimsuhted. Sa ei pea muutuma. Sa ei pea teistele alla vanduma. Pead lihtsalt aru saama, mis on inimeste liikumapanev jõud, iga inimese puhul eraldi. Ja siis teadvustama oma eeldusi ja võimalusi neid mõjutada.

SaSa

1 kommentaar Lisa kommentaar
  
james evans 01.08.2018 01:23
Oleme rahvusvaheline laenupank, anname laenud üksikisikutele ja ettevõtetele Lähis-Idas, Aasias, Euroopas ja Põhja-Aafrikas. Pakume laenu liike nagu isiklik laen, äri- / investeerimislaen, auto laen, võlgade konsolideerimise laen ja õppelaen 18 aastastele ja vanematele. anname välja laenud vähemalt 5000 USA dollarit, mille tagasimaksetähtaeg on 1 aasta kuni 25 aastat. huvitatud peaksid võtma meiega ühendust e-posti aadressi @ heartlandfingrp@gmail.com või WhatsAafi kaudu numbri järgi: +1 (202) 922-8783