horoskoopkuum videomüstilised loodmuusikanipid ja toitsaatusedsisuturundussuhtedtestidusutlususutlusedveebi eksklusiiv

Milline on sinu armastus?

Kui kõrged on sinu emotsionaalsed oskused ning millises vanuses inimesega võiks sind võrrelda suhteelus? Tee test ja saa teada!

Võib olla ülimalt kompetentne, iseseisev ja vastutusvõimeline tööülesannete täitmisel ning samas käituda kui laps või nooruk, kui jutt käib suhetest. Võib olla intellektuaalselt küps, ent emotsionaalselt ebaküps. Vanus ei ole mitte alati määravaks faktoriks. Kõik sõltub sellest, millised me oleme ning kas oleme kogetust õppust võtnud.
Emotsionaalse ebaküpsuse tunnusteks on impulsiivsus, püüd uute ja ebatavaliste kogemuste poole, teiste kasutamine oma isiklike naudingute tööriistadena, oskamatus millestki loobuda ning partneri idealiseerimine.
Küpsusele on aga iseloomulik vastupidine. Isiklike ja ka teiste inimeste piirangute aktsepteerimine. Täiskasvanud inimene tunneb piire ja lepib oma elus nendega. Ent see on võimalik vaid siis, kui toetume sellele, mida Freud on nimetanud „reaalsuse printsiibiks“. Psühhoanalüüsis nimetatakse reaalsuseks seda, mis eksisteerib meist sõltumatult ega allu kunagi täielikult meie soovidele. See on väline maailm, teised inimesed, kõik, mis ei vasta illusoorsele kõikvõimsusele ega (lapsele omasele) naudingu printsiibile.

40-st väitest vali need, millega oled täielikult nõus. Kirjuta paberile üles valitud lausete taga olevad tähed, nende abil selgub ka tulemus.
1. Mul on väga raske alla anda või kompromissile minna — A
2. Armastus — see on eelkõige tugevad emotsioonid — B
3. Üldiselt ma tean oma tugevaid ja nõrku külgi — C
4. Ka kahekesi igavlemine on osa armastusest — D
5. Igas suhtes mõõdetakse teineteise jõudusid — B
6. Minu partner on (peab olema) ka minu parim sõber — D
7. Üldiselt väsin suhetest küllalt kiiresti — A
8. Oskan öelda (endale) „ei“ — C
9. Minu eelmine emotsionaalne kogemus on mulle kasuks tulnud — C
10. Mulle ei meeldi, kui keegi üritab minu territooriumile tungida — A
11. Õrnus on ainus ja igavene suhete vundament — D
12. Argipäev on kõige kindlam viis tappa tunded — B
13. Minu partner ei pane mind kunagi imestama — D
14. Ma ei ürita oma partnerit muuta — D
15. Kui ei ole kirge, kustuvad aegamööda paari suhted — B
16. Mul on allergia partneritevaheliste intiimvestluste suhtes — A
17. Armastuses peab vastastikune arusaam kohe tekkima — A
18. Teine omab meie üle vaid võimu, mille talle ise anname — C
19. Rutiin on veel ka suhete stabiilsus ja ohutus — D
20. Mida ka ei räägita, on just seks paari suhete baromeeter — B
21. Otsin alati (või olen juba leidnud) hingesugulast — B
22. Minu deviisiks on nauding ja mitmekesisus — A
23. Kannatlikkus on pikaaegsete suhete garantii — D
24. Suhtun rahulikult sellesse, kui mu partner mind vahel ärritab ja mulle pettumust valmistab — C
25. Mulle meeldib hoolitseda oma „salaaia“ eest kas üksi või kahekesi — C
26. Minu jaoks on olulised paari peretraditsioonid ja rituaalid — D
27. Ma ei usu, et pereteraapia võib kokku liita selle, mis on juba purunenud — A
28. Teine peab mind võtma sellisena, nagu ma olen — B
29. Impulsiivsus armastuses ei ole mulle üldse omane — D
30. Konfliktide ägedus peegeldab kire suurust — C
31. Ma ei eelda, et partner võtab ära mu hirmud või rahuldab mu nõudmised — C
32. Mul on raske endale ära öelda — A
33. Laste sünd tähendab paarile sageli armastuse lõppu — A
34. Koos tegutsemine on sama oluline kui armatsemine — D
35. Usaldan ennast täielikult — C
36. Armastus ja kannatused käivad käsikäes — B
37. Ideaalne armastus on mõista ja tunda teineteist ilma sõnadeta — B
38. Ihaga käivad kaasas tõusud ja mõõnad — C
39. Hingepõhjas arvan, et armastus elab kolm aastat, vähemalt on nii kirgliku armastusega — A
40. Oskan sulgeda silmas seal, kus see on hädavajalik — D

Tulemused

Enamus A-sid
Armastad kui laps
Sinu alateadvus ütleb, et just sina oled esimesel kohal.
Laps on keskendunud iseendale. Ta on individualist ning veendunud oma kõikvõimsuses. Teine inimene on tema jaoks vaid tema vajaduste rahuldamise vahendiks. Kui jutt käib paarist, siis suhtub ta partnerisse kui lapsepõlvemängude kaaslasesse. Infantiilsel inimesel on keeruline või isegi võimatu mõista teist tema omapära ja teistsugusega. Partnerisse suhtutakse mingil määral kui oma kaksikusse, kes peab tundma samu soove ning samamoodi suhtuma maailma. Erinevused muutuvad aga konfliktide allikaks.
Kaaslane võib olla lapse jaoks ka iha ja naudingu allikaks, keda võib unarusse jätta ning kellest eemaldutakse niipea, kui uudsuse võlu kaob. Selline egotsentriline positsioon teeb keeruliseks dialoogi pidamise, läbirääkimised ja kompromisside otsingud. Konfliktsetes olukordades surub laps peale oma vaatenurga, ta tahab, et vaid temal on õigus ning ihkab kindla peale saavutada oma tahtmist.

Plussid. Uudishimu, sarm, entusiasm, kujutlusvõime, energia.
Miinused. Paindumatus, kindlusetus, oskamatus kaasa tunda ning pettumusi taluda.

Kuidas tasakaalu saavutada. Tunnista ja teadvusta endale, et teised ei pruugi olla sellised nagu sina. Õpi teisi kuulama, neid seejuures katkestamata. Ei tohi neid hukka mõista, eriti mitte konfliktsituatsioonides. Pärast seda, kui kaaslane on rääkinud oma soovidest ja vajadustest, võib rääkida ka enda omadest. Seejärel tuleks koos otsida oma vajaduste rahuldamiseks võimalusi, mis oleksid vastuvõetavad mõlemale poolele.

Enamus B-sid
Armastad kui teismeline
Sinu alateadvus nõuab kas kõike või mitte midagi.
Teismelisel vahelduvad idealiseerimise perioodid uute tugevate tunnete aktiivsete otsingutega. Teismeline ihaldab olla kontaktis temast erinevate inimestega, sellistega, kes teda ärritavad ja ka hirmutavad. Samal ajal on temas suur tunnete virr-varr. Ta vajab võimalikult rohkesti muljeid.
Tema ettekujutluses puuduvad igasugused keelud, siit ka riske täis käitumine. Täiskasvanuea „teismelisuses“ ilmnevad sageli vastukäivad arusaamad. Inimene otsib üheaegselt ainsat hingesugulast, kes annaks talle kõik, millest ta puudust tunneb, samal ajal ei keela ta endale ühtegi naudingut. Eriline koht tema elus on uudsuse naudinguil. Seetõttu on sellistel „teismelistel“ raske olla pikaajalistes suhetes, leppida teiste puuduste ja piirangutega ning kõige sellega, mis kas või väheke meenutab rutiini. Reeglina teadvustavad nad harva oma kahetist iseloomu ning seetõttu kannatavad raskelt tunnete lõpu pärast isegi siis, kui on selle ise esile kutsunud.

Plussid. Tundlikkus, püüd ideaalide poole, vaprus.
Miinused. Ebakindlus, liigne impulsiivsus, puudulikult arenenud siseelu, piiride mittetunnustamine.

Kuidas tasakaalu saavutada. Leia tee iseenda juurde. Sukeldumine enesesse psühhoterapeudi või meditatsiooni abil aitab koos kõige muuga vabaneda ka fantaasiast, et kõikide naudingute allikaks on välismaailm ning et ideaalne partner suudab rahuldada absoluutselt kõik sinu soovid.

Enamus C-sid
Armastad kui täiskasvanu
Sinu alateadvus väidab, et üks pluss üks on kolm.
Olen mina ja on teine ja koos oleme „meie“. Ent on veel ka sellised osad minust ja teisest, mis meil käest libisevad, nendeks on alateadvus, veetlus, saladus. Kui seda endale teadvustada ning õppida sellega elama, siis võib oma elu üles ehitada ning kohanduda olemasolevate tingimustega, ootamata seejuures, et tuleb keegi ja täidab ebatäiuse, ära arvates meie ootused ja soovid. Emotsionaalne küpsus tuleb koos piiride tunnetamisega. Küpsuse kolm tunnust on paindlikkus, läbinägelikkus ja mõistmine, et kõik on suhteline. Täiskasvanut eristab eneseaustus (oskus öelda „mina“, „ei“, iseseisvalt oma esmaseid vajadusi rahuldada) ning austus teise vastu, kes teisiti armastust ja iha tunnetab. Lisaks ka veel oskus lõpetada suhted, kui neis pole enam austust ega usaldust. Täiskasvanud suhetes on ka koht erinevatele arvamustele ja konfliktidele.

Plussid. Siiras suhtlemine, kaine vaade asjadele, heatahtlikkus, võime seada kahtluse alla oma isiklikud sõnad ja teod.

Miinused. Kalduvus eelistada mõistust, mitte aga emotsioone ning improviseerimist.

Kuidas tasakaalu saavutada. Anna endale aru, et igasugune tasakaal võib samuti ebastabiilne olla. Kohustused, kannatlikkus ning vastastikune mõistmine ei garanteeri veel, et tunded kestavad igavesti. Vaadete lahknevus, üllatused ning kahtlused on tunnete stiimuliks. Kui neid mitte pidada ohuks armastusele, siis võib paradoksaalsel moel suhe siiski ohtu sattuda.

Enamus D-sid
Armastad kui pensionär.
Alateadvus kinnitab, et õrnus on kõige tähtsam
Sarnane mõtlemine, teineteise täiendamine ning harmoonia. Need on vanemate inimeste ideaalsete suhete põhimõtted. Katsumused ja kogemused on nende tundeid tasandanud. Mõista teist, teda toetada ja tema eest hoolt kanda — see kõik on veetlusest tähtsam. Tunne, et hetked kaovad, sunnib olevikku eriti eredalt tajuma. Palju tähelepanu pööratakse väikestele igapäevastele rõõmudele. Suhtlemine kulgeb kompromissidelt läbirääkimisteni ning vastupidi. Tähtis on leida ühine otsus probleemidele, mitte aga väljuda konfliktist võitjana. Nii lämmatatakse tekkivad konfliktid juba eos. Kui aga tõuseb riid, astub mängu järeleandmine. Peamine on olla koos, lahendada probleemid koos, isegi kui selleks tuleb ohverdada oma ambitsioonid või soovid. Argipäevasusse ning väikestesse rituaalidesse suhtutakse kui stabiilsuse ja kaitstuse märkidesse, mitte kui „armastuse hävitajatesse“.

Plussid. Heatahtlikkus, suuremeelsus, heldus, empaatia.

Miinused. Liigne eneseohverdus, eraldumine suurest maailmast oma väikesse maailma, vähene seksuaalsus.

Kuidas tasakaalu saavutada. Säilita oma individuaalsus. Ürita olla vähem läbipaistev ning ettearvatav. Hoia enda ja partneri vahel veidi distantsi selle asemel, et temaga kokku sulanduda. Töö enda kallal aitab saada enesekindlamaks. Arendades individuaalseid huvisid ning sõlmides isiklikke suhteid teiste inimestega vabastad sa partneri „koormusest“ võtta osa absoluutselt kõigest, mis elus toimub. Nii tekib suhetesse rohkem õhku.

SaSa

1 kommentaar Lisa kommentaar
  
james evans 01.08.2018 01:19
Oleme rahvusvaheline laenupank, anname laenud üksikisikutele ja ettevõtetele Lähis-Idas, Aasias, Euroopas ja Põhja-Aafrikas. Pakume laenu liike nagu isiklik laen, äri- / investeerimislaen, auto laen, võlgade konsolideerimise laen ja õppelaen 18 aastastele ja vanematele. anname välja laenud vähemalt 5000 USA dollarit, mille tagasimaksetähtaeg on 1 aasta kuni 25 aastat. huvitatud peaksid võtma meiega ühendust e-posti aadressi @ heartlandfingrp@gmail.com või WhatsAafi kaudu numbri järgi: +1 (202) 922-8783