horoskoopkuum videomüstilised loodmuusikanipid ja toitsaatusedsisuturundussuhtedtestidusutlususutlusedveebi eksklusiiv

Peeter Vähi: „Jah, mul on saladusi...”

Peeter Vähi heliloomingut kuulates saab aimu looja sügavast hingemaailmast. Aga mida ta ise oma elu kohta räägib?

Kas teie perekonnanimel on mõni saatuslikku tähendus?
Muusiku elukutse tõttu olen pidanud üsna palju intervjuusid andma, aga sarnast küsimust pole varem küsinud ükski ajakirjanik. Ja harva tuleb ette, et mõnele küsimusele ei oska kohe üldse vastata. Praegu on just üks selline juhus. Seega mängu seis on teie kasuks 1:0.

Kas keegi teie esivanematest on olnud ka kultuuritegelane või muusik ning kui noorelt avastasite enda juures selle ande?
Teadaolevalt võib mu esivanemate hulgast leida selliseid tegelasi nagu jurist, raamatupidaja, kaupmees, mõisnik, aednik, pansionipidaja, lihttööline... Paraku pole teada ühtegi muusikut ega loomingu alal tegutsenud esivanemat.
Küsite, kui noorelt avastasin enda juures ande. Polegi seda kunagi avastanud, isegi täna kahtlen mõnikord muusikalise ande olemasolus.

Kirjutasite kunagi laulja Anne Veskile laulu “Julius Caesar”, mille mängimine raadios oli kunagi olnud keelatud. Millal ja kuidas see laul üldse sündis ning kas see oli teatud mõttes ood mõnele riigiisale?
Vitamiini bändis kasutasime nii originaalloomingu kui ka kaverite puhul kas juba varem loodud luulet (Juhan Liiv, Hando Runnel) või tellisime laulutekstid Leelo Tunglalt, Ott Arderilt, Peeter Volkonskilt, Hardi Volmerilt, Heldur Karmolt...
Kuid maailm on ju palju suurem kui meie maalapp ning kirjanduse ajalugu on märksa pikem ühest sajandist, kust pärinesid Vitamiini laulude tekstid. Mind on alates koolipõlvest huvitanud kirjandus, mis pärineb kaugetest maadest ja sajandite tagusest ajast. Mingil perioodil armastasin muuhulgas lugeda Shakespeare’i tragöödiaid – “Coriolanus”, “Antonius ja Kleopatra”, “Julius Caesar”. Nõnda tekkiski mõte kasutada laulude ainesena fragmente maailma klassikalisest väärtkirjandusest. Kohandasin veidi “Julius Caesari” teksti, et see oleks Annele sobiv. Järgmiseks kavatsesin kirjutada Annele laulu pealkirjaga “Kleopatra”, paraku see idee ei teostunud.
Tõepoolest, nõuka-aegne laululooming oli sageli tsensuuri range kontrolli all ning isegi kõige süütumate laulutekstide puhul võidi mõnikord esitada küsimus, et mida selle all tegelikult mõeldud on. Võimalik, et ka “Julius Caesari” puhul rakendati mingeid eetripiiranguid, kui te nii väidate. Aga mind pole kunagi sellest ametlikult informeeritud.

Teil on kõrge hääl ja seda on eriti kuulda laulus "Viimane vaatus". Kas selline kõrge hääl on teile kaasa antud, või olete seda kõvasti harjutama pidanud?
Hääle koolitamisega on tõepoolest võimalik ulatust ühes või teises suunas veidi suurendada, aga lausa bassist sopranit või vastupidi, sopranist bassi ei saa küll harjutamisega teha. Minul oli lapsena kõrge hääl, poistekooris laulsin esimest sopranit. Häälemurde järel lisandusid väga madalad noodid, konservatooriumi kammerkooris laulsin koguni bassipartiid. Aga mul õnnestus omandada oskus vajadusel kasutada ka häälemurde eelset kõrget soprani registrit.
Tegelikult pole selles midagi erakordset, mitmed meeslauljad kasutavad vokaaltehnikat, mida nimetatakse falsetiks. Ja niisiis, kui Vitamiini bändis oli tarvis laulda ülimadalaid (kuni suure oktaavi C) või ülikõrgeid noote (kuni kolmanda oktaavi C), siis see oli minu “leivanumber”.

Kas olete vaadanud ka selgeltnägijate saateid ning mida selgeltnägemisest arvate, peate seda lihtsalt show´ks, või suhtute sellesse tõsiselt?
Jah, olen sattunud vaatama mitmeid telesaateid “Selgeltnägijate tuleproovi” sarjast. Ei tahaks siinkohal neile hakata hinnanguid andma. Samuti pole ma pädev otsustama, kas inimesed, kes end selgeltnägijaks nimetavad, on tõsiselt võetavad või on tegemist šarlatanidega.
Küll aga olen kokku puutunud inimestega, kel on tavapärasest suurem võime teatud asju läbi näha, tulevikusündmusi ette aimata või tajuda nähtusi telepaatilisel teel. Kas see toimub teadvuslikul või alateadvuslikul tasandil või on see võime hoopiski Kõrgemalt poolt antud? Küllap on enamikul juhtudest tegemist kombinatsiooniga eelnimetatud võimalustest.
Muide, omamoodi tulevikuennustajad ja selgeltnägijad on ju olnud ka kunsti- ja teadusmaailma geeniused, kes on loomingu või leiutistega olnud omast ajast ees. Nad on “teadnud”, kuhu suunas hakkab kirjandus, muusika, kujutav kunst, filosoofia või mõni konkreetne teadusharu liikuma aastakümnete pärast. Tõsi küll, enamasti pole nad endale külge kleepinud selgeltnägija silti.

Ehk olete ka enda juures märganud selgeltnägemisvõimet?
Kui lubate, jätaksin vastamata. Mis on järgmine küsimus?

Teil on ka kass Taavet, kas temaga on teil tekkinud kuidagi erilisem side ning mõistate üksteist hästi?
Taavet on leitud umbes nädala vanusena metsast, tal polnud veel isegi silmi peas. Kuna ta on kasvanud ema hoolitsuseta, on tema käitumine mõnevõrra eriline.
Aastate jooksul oleme saavutanud üksteisemõistmise ning saanud sõpradeks, ja enamgi veel – oleme ka “kolleegid”. Nimelt, kui mina olen festivali Klaaspärlimäng kunstiline juht, siis tema on kunstiline nõustaja.

Kas teie elus on palju saladusi, mida hoiate enda teada, või olete avameelne ning ei pea vajalikuks saladusi hoida?
Jah, eks ikka on üht-teist, mida ei soovi jagada teistega. Mõnikord võib olla põhjuseks see, et asjaga on seotud osapool, kelle huvides ei pruugi saladuse ilmsikstulek olla. Ent sagedamini hoian mõningaid fakte enda teada mitte seetõttu, et need kujutaksid endast mingit saladust, vaid pigem seetõttu, et need ei pruugi teistele huvi pakkuda.

Kas te kaarte olete pannud ning oskate nendega saatust näha – ennustada?
Ei. Ja seda vaatamata asjaolule, et mu kuuenda põlve esivanemate hulgas pidavat olema üks Ungari päritolu mustlane.

Kui te poleks muusik ja helilooja, siis kes te olla tahaksite?
Kooli ajal olin üsna tugev reaalainetes ning peale põhikooli lõpetamist taheti mind saata tugeva matemaatika ja füüsika kallakuga kooli, mis täna kannab nime Nõo Reaalgümnaasium. Paraku läks teisiti ja mu haridustee jätkus hoopiski Elleri muusikakoolis.
Täna küll ei kujutaks end ette tegutsemas täppisteaduste valdkonnas, veelgi vähem tahaksin olla füüsika- või matemaatikaõpetaja.
Kui mis iganes põhjusel oleksin sunnitud loobuma muusiku elukutsest, siis teatud kutsumust tunnen religioosseteks ja üldse vaimseteks tegevusteks.

Millist tööd te mitte mingil juhul ei teeks?
Minu jaoks pole alavääristavaid töid ega ameteid. Erinevad elukutsed on vajalikud, kõik ei saa ju töötada ministrite, direktorite ja tippspetsialistidena. On kiiduväärt, kui isegi kõige lihtsamaid ja madalalt tasustatavaid töid tehakse hoole ja armastusega.
Kunagi teenisin koolivaheaegadel taskuraha transamehena, tudengipõlves kõrtsimuusikuna. Nüüd, teenides leiba küll peamiselt heliloojana, pean aeg-ajalt tegema toiminguid, mis võiksid küll enam kuuluda sekretäri, autojuhi või koristajaameti juurde.
On siiski mõned elukutsed, mida püüaksin iga hinna eest vältida, et mitte sattuda vastuollu oma eetiliste tõekspidamistega. On elukutseid, mille puhul pole võimalik vältida teiste elusolendite hävitamist, teatud poliitiliste ametite puhul on pea võimatu vältida valetamist.

Kas olete uurinud ka seda, et kes te olite oma eelmises elus?
Oo, päris huvitav oleks teada eelmise elu kohta. Kas võiksite öelda, millisest allikast saaksin seda uurida? Guugeldamisest pole ilmselt abi.

See kõlas küll irooniliselt...
Kas otseselt või kaudselt olen kokku puutunud inimestega, kes väidetavalt on varasemas elus olnud Egiptuse vaarao, preester, šamaan, Hiina keiser, Chopin, suurmogul Akbari õukonnamuusik, Jeesus Kristus, dalai-laama, mõni muu kõrgem budistlik vaimulik või hoopiski maavälise tsivilisatsiooni esindaja. Samas ei meenu ühtki juhust, mil keegi oleks väitnud end olevat alamklassi esindaja ümbersünd. Ometi peaks maailmas olema ju teenijaid, lihttöölisi ja kerjuseid märksa rohkem kui keisreid, vaaraosid ja dalai-laamasid. Jah, kohtumised Egiptuse vaarao reinkarnatsiooniga ja teiselt planeedilt pärit tulnukaga on mõnikord tekitanud teatud skepsist.

Kas elate tervislikult ning sööte teatud toitusid, et näiteks kaalu jälgida?
Pole olnud põhjust kaalu jälgida, sest 40 aastat tagasi kaalusin täpselt sama palju kui täna. Küll aga loobusin enam kui 22 aastat tagasi liha- söömisest, aga see otsus polnud seotud kaalujälgimisega.
Kas tarvitate ka arsti poolt kirjutatud ravimeid, või on teil siiani olnud tervisega kõik korras ning arsti juurde pole asja olnud?
Pean tänama taevaseid jõudusid või saatust, et kroonilisi haigusi ei põe, mistõttu pole kunagi regulaarselt tarbinud mingeid ravimeid. Tohtreid päris vältida pole õnnestunud, murdunud käeluu tuleb ju ikka kipsi abil paika saada. Samuti on ju igati normaalne teatud regulaarsusega külastada hambaarsti.

Kuidas suhtute alkoholi ning kas teete suitsu ka?
Suitsu ei tee. Vaid lapsepõlves, vanemate eest salaja, proovisin ära mõned sigaretid.
Mu suhtumine alkoholitarbimisse erineb mõnevõrra nende poliitikute omast, kes arvavad, et alkoholitarbimist on võimalik oluliselt vähendada alkoholiaktsiisi tõstmise, alkoholireklaami keelamise, müügipiirangute või muude keeldude-käskude abil. Mõnuainete tarbimine on liigile homo sapiens omane alates aegade hämarusest, olenemata sellest, kas on tegemist kõrgtsivilisatsiooniga või primitiivsete hõimudega. Nõid-preestrid ja šamaanid on ikka kasutanud kas punast kärbseseent, San-Pedro siilikkaktust, uimakaktust, inglitrompetit ja muid psühhotroopseid aineid sisaldavaid taimi. Ikka selleks, et väljuda tavareaalsusest. Lõuna-Ameerika indiaanlased on sajandeid närinud coca-põõsa lehti, Araabiamaades näritakse khat’i lehti, mitmel pool Aasias ja Okeaanias beetlipähklit.
Paljud loovisikud püüavad inspiratsiooni saada pudeli põhja vaadates. Ning miljonid inimesed maailmas suudavad stressi maandada, lõõgastuda või lõdvestuda vaid alkoholi abil. See lihtsalt on nii, meeldib see meile või mitte.
Paljude riikide kogemuste põhjal teame, et alkoholi keelustamise või kättesaadavuse olulise piiramise tulemus on salakaubandus, kodune puskariajamine, piiritust sisaldavate mürgiste ainete (odekolonn, tehniline piiritus jne) joomine, narkootikumide tarbimine.

Millised on teie plaanid lähemal ajal ja kaugemas tulevikus?
Eelkõige on mu plaanid seotud heliloominguga. Hetkel olen lõpetamas kahte lühiteost sooloviiulile ning soolotšellole, mõlemad on tellitud ühe keelpillimängijate konkursi jaoks nii-nimetatud kohustuslikeks paladeks. Konkursist võtab osa umbes 50 viiuldajat ning pea sama palju tšelliste, seega on nende lugude rohked esitused enam kui garanteeritud. Ulatuslikematest teostest on käsil veel topeltkontsert viiulile, tšellole ja sümfooniaorkestrile, loodan sellega ühele poole saada järgmiseks suveks.

Kas teid ka mõnda telesaadet juhtimas võib näha?
Ma ei tööta üheski telekanalis ning otsest saatejuhi-ambitsiooni pole mul kunagi olnud. On olnud küll õnn reisida paljudes maades ning sellega seoses on tulnud kaamera ees kommenteerida eksootiliste rahvaste kombeid, tavasid, kultuuri, muusikat... Nõnda on sündinud telesarjad “Siiditeel”, “Arktikast Antarktikasse” ja “Saladuslik Aafrika”. Võimalik, et neile tuleb järg, sest ajavahemikuks 2018. aasta juulist oktoobrini oleme kavandamas ekspeditsioonilaadset reisi Mongooliasse, Siberisse ja Kaug-Itta. Huvi keskmesse jäävad šamanismi, budismi, looduse ja GULAGi vangilaagritega seotud teemad. Millal ja mil määral see televaatajani jõuab, sellest on veel vara rääkida, esialgu on lühiinfo nähtaval www.erpmusic.com/travel/siberia-mongolia veebisaidil.

Kui teie võimuses oleks meie elu muutmine, siis mida te esmajoones muudaksite ja miks?
Muutmist vajavate asjade loetelu tuleks üsna pikk. Kahtlen, kas suudaksin sellele küsimusele ammendavat vastust anda isegi traktaadi mahus kirjatükiga. Ning vastuste komplekse võiks olla erinevaid, sõltuvalt sellest, mida pidasite silmas “meie elu” all. Kas elu Eestis, Euroopas, maailmas või midagi spetsiifilisemat?
Kui käsitada muutmise teemat globaalselt, siis esmajoones tahaksin sisse viia mõned korrektiivid meie elustiili ja planeedi Maa suhetesse. Meil on aegade jooksul kujunenud väär arusaam progressist. Me sünnitame maa peale aina rohkem lapsi, toodame aina rohkem kaupu, ootame enam ja enam palgatõusu või äritegevusest saadavat kasumit, tarbime aina rohkem, saastame ja lagastame ikka rohkem ja rohkem.
Meie planeedi suurus on konstantne, mistõttu igasugune loogika ütleb, et “rohkem”-stiilis areng ei saa olla lõpmatu. Millalgi peab sellele paratamatult tulema lõpp, loodetavasti mitte apokalüptiline. Mida varem oskame end selleks mentaalselt ette valmistada, seda parem.
Tulles tagasi esitatud küsimuse juurde – mida muudaksin, tahaksin muuta meie väärastunud arusaama progressist. Ka “vähem” suunas liikumine võib olla progressiivne!

Hillar Kohv

6 kommentaari Lisa kommentaar
  
Agatha Moon 23.08.2021 13:41
Tere päevast, ma olen nüüd üliõnnelik, sest sain just oma heast ettevõttest - LAPO - kätte oma 69 000 euro suuruse laenu. Võtke nendega ühendust, kui vajate kiirlaenu. Võtke nendega kohe ühendust selle e -posti teel: (lapofunding960@gmail.com) või WhatsApp: +447883183014
anna 03.06.2021 17:18
tahan tänada hr dalton teemantlaene selle eest, et ta andis mulle laenu väärtusega 43000 eur. olen pettunud mitu korda laenu tagamiseks. kuni ma mõtlesin daltonit, kes mulle laenu andis. kui vajate täna seaduslikku laenu, vältige pettust ja võtke teemantlaenudega ühendust e-posti teel: diamondloans24@yahoo.com whatsapp: +16613814014
anna 03.06.2021 17:16
tahan tänada hr dalton teemantlaene selle eest, et ta andis mulle laenu väärtusega 43000 eur. olen pettunud mitu korda laenu tagamiseks. kuni ma mõtlesin daltonit, kes mulle laenu andis. kui vajate täna seaduslikku laenu, vältige pettust ja võtke teemantlaenudega ühendust e-posti teel: diamondloans24@yahoo.com whatsapp: +16613814014
Linda Mark 11.02.2020 14:06
KUIDAS MINU LAENU SELLEST SUUREST FIRMAST sain Tere, mu kallid inimesed, ma olen Linda McDonald, kes elab praegu Austinis Texases, USA-s. Olen praegu kolme lapsega lesk ja olin 2018. aasta aprillis finantsseisundis ummikus ning mul oli vaja refinantseerida ja arveid maksta. Proovisin leida laenu erinevatelt nii era- kui ka korporatiivsetelt laenufirmadelt, kuid mitte kunagi eduga. Enamik panku lükkas mu krediidi tagasi, ärge täiel rinnal saamas neid hoodlumeid, kes kutsuvad neid omaraha laenuandjaks - nad on kõik pettused, nad tahavad ainult teie raha ja te ei kuule neilt enam, et nad on seda mulle kaks korda teinud, enne kui ma kohtusin hr David Wilsoniga. Kõige huvitavam osa on see, et minu laen kanti mulle üle 74 tunni jooksul, seega soovitan teil pöörduda hr Davidi poole, kui olete huvitatud laenu saamisest ja olete kindel, et saate talle õigel ajal tagasi maksta, võite temaga ühendust võtta e-posti teel ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Krediidikontrolli pole, ükski 2-protsendise intressimäära ja parema tagasimakse plaaniga krediidireisija pole Kui peate laenutagatise saamiseks võtma ühendust mõne ettevõttega, pöörduge täna laenu saamiseks hr David Wilsoni poole Nad pakuvad igasuguseid laenukategooriaid Lühiajaline laen (5_10 aastat) Pikaajaline laen (20_40) Meedia tähtajaline laen (10_20) Nad pakuvad laenu nagu Kodulaen ............., ärilaen ........ Võlalaen ....... Õppelaen .........., ettevõtluse alustamise laen Ettevõtluslaen ......., ettevõtte laen .............. jne E-post .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Kui tegemist on finantskriisi ja laenuga, siis on David Wilsoni laenude finantseerimine just see koht, kuhu minna. Palun öelge talle, et ma proua Linda McDonald juhendab teile õnne ................... ....
CHALLENGE FINANCIAL SERVICES, 07.10.2018 13:57
Tere, See on üldsusele teavitamine, et CHALLENGE FINANCIAL SERVICES, me oleme erafinantseerimisfirma. Meil on avatud rahalised võimalused kõigile inimestele, kes vajavad rahalist abi. Kas sa arvad laenu saamist? Kas teil on tõsine vajadus kiireloomulise laenu järele, et alustada oma äri? Kas teil on võlg? See on teie võimalus oma soovi saavutada, anname isiklikke laene, ärilaene ja kõiki 3% intressiga laene. Kui olete huvitatud erakorralise laenu saamisest, võtke meiega ühendust e-posti teel challengefinancialservics@gmail.com, et saada lisateavet. Challenge Financial Services Tel: +16789614269 E-post: challengefinancialservices@outlook.com E-post: challengefinancialservics@gmail.com
james evans 01.08.2018 01:54
Oleme rahvusvaheline laenupank, anname laenud üksikisikutele ja ettevõtetele Lähis-Idas, Aasias, Euroopas ja Põhja-Aafrikas. Pakume laenu liike nagu isiklik laen, äri- / investeerimislaen, auto laen, võlgade konsolideerimise laen ja õppelaen 18 aastastele ja vanematele. anname välja laenud vähemalt 5000 USA dollarit, mille tagasimaksetähtaeg on 1 aasta kuni 25 aastat. huvitatud peaksid võtma meiega ühendust e-posti aadressi @ heartlandfingrp@gmail.com või WhatsAafi kaudu numbri järgi: +1 (202) 922-8783