horoskoopkuum videomüstilised loodmuusikanipid ja toitsaatusedsisuturundussuhtedtestidusutlususutlusedveebi eksklusiiv

Ülemuste välimääraja

Ega sa ei tunne oma ülemust mõnes neis kirjelduses ära? Kui tunned, siis peaksid sügavalt kaaluma plusse ja miinuseid, kas ehk nüüd oleks aeg töökohta vahetada.

Autoritaarne ülemus
Tõenäoliselt on see kõige laialdasemalt levinud ülemusetüüp, keda kohata võib. Kui sinu ülemus sinu peale karjub ja häält tõstab, kui ta sind solvab või sinu vastu ebaviisakalt käitub, siis on tegemist ühe töövägivalla vormiga. Selgub samuti, et töö juures aset leiduv tagakiusamine ülemuste poolt väljendub neljas erinevas viisis: oma viha välja elamine vähimagi probleemi korral hoolimata probleemi suurusest; heade tulemuste kritiseerimine; vahendite enesele hoidmine, mis võiksid kasu tuua kogu kollektiivile või siis teiste reputatsiooni maha tegemine kuulujuttude abil.

Kontrolliv ülemus
Need on üldjuhul inimesed, kes oma alluvaid ei usalda, samas on neil täpne ettekujutus, milline üks normaalne töökollektiiv peaks olema ja kuidas see peaks toimima. Ta ei kõhkle tegemast asju ise oma äranägemise järgi, jätmata oma töötajatele vähimatki võimalust areneda ja seda kõike oma suure umbusaldusele tõttu.

Perfektsionistist ülemus
Selline ülemus on sageli liiga range mõttemaailmaga ja väga kriitiliselt meelestatud tulemuste ja oma alluvate suhtes. Ta lepib ainult väga hästi tehtud tööga ehk siis tööga, mis on perfektne. Selline ülemus on range ja nõudlik iseenda vastu ja nõuab sama ka teistelt, mõistes hukka kõik vead ja eksimused.

Halvasti organiseeritud ülemus
Iga inimene peab olema võimeline oma kohustustega tähtajaks valmis saama. Kui aga ühe inimese tööampluaa ja kohustuste hulk muutuvad liiga koormavaks, siis tõenäoliselt on suurel määral süüdi selles ülemus, kes organiseerib halvasti tööaega ja jagab halvasti tööülesandeid, võtmata arvesse juba eelnevaid kohustusi, mis sellel inimesel on. Üldiselt kannatavad selle alla töötulemused, aga ülemus keeldub vastutust probleemi pärast enesele võtmast, tekitades töötajate seas pahameelt.

Südametu ülemus
Firmad ja inimesed, kes palkavad töötajaid, peavad neile tagama inimlikud töötingimused, millega käivad kaasas inimlikkus, empaatia ja austus. Kahjuks juhtub, et neid tingimusi rikutakse, ülemused kasutavad ebaõiglust ja ei austa töötajate tingimusi.

Ülemus, kellel puudub enesekindlus
Tavaliselt need inimesed, kellel on vähe enesekindlust, kardavad riske võtta hirmust läbikukkumise ees ja selletõttu ei saavuta nad sageli ka edu. Selline ülemus viib oma kartuste ja hirmuga kaasa kogu oma meeskonna, mitte keegi ei suuda lõpetada korralikult uut alustatud projekti või kohustust. Seega kaotavad nad kõik arenguvõimaluse. Samuti võib selline ülemus anda oma kohustusi edasi alluvatele, mida ta ise tunneb, et ei suuda teha.

Aukartust äratav ülemus
On ülemusi, kes tekitavad nii palju aukartust, et keegi lihtsalt ei julge nendega rääkima minna. Selliste ülemuste ja alluvate vahel suhtlemine puudub või on ebapiisav. Hea läbisaamine tagab üldjuhul paremad töötulemused. Korraliku käibega firmades on tavaliselt ülemuse ja alluvate vahel usalduslik suhe.

Paindumatu ülemus
Tavaliselt muutub selliseks ülemus, kes leiab, et sel määral paistab ta autoritaarsem ja teda austatakse rohkem. Selline ülemus nõuab, et tema käskude üle ei vaieldaks ja ta surub teistele oma ideid peale, võtmata seejuures sugugi arvesse teiste arvamust. Sellise ülemuse alluvad on tihti haiguslehel või siis puuduvad töölt erinevatel põhjustel.

Diskrimineeriv ülemus
Üldiselt on sellisel ülemusel olnud kasvatus, millega ta on kaasa saanud eelarvamusi ja ideid ning see kajastub ka töö juures teiste inimestega, eriti juhtudel, kui tegemist on väga isiklike põhjustega. Näiteks, kui ülemusele ei meeldi sinu riietusstiil, sinu välimus, sinu iseloom, sinu huumorimeel, sinu ideoloogia või siis sugu.

Eemalolev ülemus
Eemaolev ülemus on selline, kes ei võta arvesse oma kohustusi ja väldib suhteid oma alluvatega. Oma kohustused annab ta edasi kellelegi teisele, kelle valdkonda see tegelikult ei kuulu.

SaSa

0 kommentaari Lisa kommentaar